SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW – FAQ

Świadectwa Efektywności Energetycznej w pytaniach i odpowiedziach

Poznaj najczęściej zadawane pytania na temat Świadectw Efektywności Energetycznej.

Białe Certyfikaty są świadectwem usprawnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, czyli potwierdzają zaoszczędzoną energię w wyniku wdrożenia modernizacji. Jako że są to prawa majątkowe, można je również sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, aby uzyskać środki na kolejne inwestycje.

Zgadza się, Białe Certyfikaty przyznawane są przez państwową instytucję – Urząd Regulacji Energetyki – tym przedsiębiorstwom, które wskutek planowanych inwestycji są w stanie zmniejszyć zużycie energii o minimum 10 toe rocznie.

Kupują je firmy sprzedające energię elektryczną. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na Białe Certyfikaty nie ma problemu z ich sprzedażą, to pewny zysk.

Istnieją dwie możliwości: pierwsza to podpisanie umowy z domem maklerskim oraz założenie konta w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii. Druga opcja jest znacznie prostsza: wystarczy jedynie podpisać z nami odpowiednią umowę, a wszelkimi formalnościami zajmiemy się wyłącznie my.

1 toe warte jest obecnie według opłaty zastępczej 1914 złotych. Aktualna cena na giełdzie dostępna jest pod adresem: https://tge.pl/prawa-majatkowe-rpm/

W chwili obecnej czas oczekiwania od momentu daty złożenia wniosku wynosi od 6 do 12 miesięcy. Warto jednak mieć na uwadze, że sprzedaż Białych Certyfikatów jest możliwa dopiero po zakończeniu inwestycji modernizacyjnej.

Tylko w sytuacji, gdy niewłaściwie przeprowadzono audyt, wniosek został nieprawidłowo wypełniony, nie zrealizowano inwestycji lub wykonano ją niezgodnie z wytycznymi audytu.

Zazwyczaj jedyną karą jest sam fakt odrzucenia wniosku, ale trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z prawem może się to też wiązać z zakazem występowania z wnioskiem o wydanie Białych Certyfikatów w ciągu najbliższych 5 lat. Czas ten liczy się od dnia, w którym powinno nastąpić zakończenie inwestycji.

Niestety jest to wykluczone w sytuacji, gdy firma już dostała dotację na premię termomodernizacyjną lub inną pomoc na inwestycję, jeśli suma pomocy publicznej już po przyznaniu Świadectw Efektywności Energetycznej przekroczyła kwotę przewidzianą na tę inwestycję. Jeśli to Cię nie dotyczy, skontaktuj się z naszym zespołem, a postaramy się pomóc.

Niestety nie istnieje taka możliwość. Dopiero po przyznaniu Świadectw Efektywności Energetycznej pojawi się o tym stosowna informacja na stronie bip.ure.gov.pl, Natomiast gdy we wniosku wystąpiły błędy, należy oczekiwać kontaktu ze strony URE drogą listowną lub telefoniczną.

Są one formą dotacji rządowej, w związku z tym uznaje się je za dotacje do aktywów. W celu właściwego rozliczenia należy uwzględnić je w pasywach – będą to rozliczenia międzyokresowe przychodów, a rozliczać trzeba je na podstawie amortyzacji nakładów, których dotyczą.

POZYSKAJ Z NAMI

BIAŁE CERTYFIKATY